MEDIATOR AUGUSTÓW

Get Adobe Flash player

Kancelaria Mediacyjna Dialog w Augustowie - Mediator Daniel Karp zajmuje się mediacjami sądowymi oraz pozasądowymi w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, rodzinnego i nieletnich. Nie z każdym sporem musisz iść do Sądu - masz prawo do mediacji. Mediacja jest szybsza, tańsza i mniej stresująca niż proces sądowy. Ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu jej przez sąd ma skutek wyroku.


Aktualności

 

Ugoda przed mediatorem zamiast wyroku sądu o alimenty, a świadczenie wychowawcze „500+”


Nowelizacja przepisów dotyczących osób samotnie wychowujących dzieci wprowadziła zmiany w procedurze ubiegania się o świadczenie wychowawcze „500+”.Osoba składająca wniosek o owe świadczenie musi wykazać się tytułem wykonawczym, uprawniającym do otrzymania alimentów (prawomocny wyrok sądu, ugoda sądowa).
Przy braku takiego tytułu wykonawczego najszybszym i najprostszym jest zawarcie ugody przed mediatorem, a następnie nadanie jej klauzuli wykonalności przez sąd na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.
Taka ugoda mediacyjna jest tytułem wykonawczym.

 

  UGODA MEDIACYJNA W TRZECH KROKACH:

 

 1. Skontaktuj się z mediatorem telefonicznie, @ lub przez Fb w celu umówienia się na spotkanie w kancelarii mediacyjnej na ul. 3 Maja 46 lok.1 w Augustowie.

 

 2. W czasie spotkania z mediatorem wypełnisz wniosek o przeprowadzenie mediacji, jest to również czas na ewentualne pytania i odpowiedzi dotyczące danej mediacji.

 

 3.Finalne spotkanie mediacyjne odbywa się z mediatorem i drugim rodzicem dziecka, gdzie spisujecie ugodę dotyczącą alimentów na dziecko.

 

 

Ugodę mediacyjną wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie w sądzie składa rodzic samotnie wychowujący dziecko. Ugoda jest zatwierdzana przez sąd na posiedzeniu niejawnym, niewymagającego udziału rodziców.